Phương thức thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

STBHATAY áp dụng nhiều phương thức thanh toán tiện lợi và an toàn. Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website của STBHATAY

Là hình thức thanh toán trực tiếp, do khách hàng lựa chọn để thanh toán cho đơn hàng của mình. Có thể bao gồm 1 hoặc một vài hình thức như:

1.1. Thanh toán trả trước

a) Đang áp dụng

– Mã giảm giá/ phiếu giảm giá (nếu có và áp dụng)

– Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng

b) Đang triển khai

– Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa)

Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…)

1.2. Thanh toán trả sau

Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi STBHATAY giao hàng, bao gồm:

– Tiền mặt (giao hàng COD – thanh toán khi nhận hàng)

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1. Trả trước và trả sau

– Áp dụng cho toàn bộ khách hàng mua sắm tại website STBHATAY  với những hình thức thanh toán được chấp nhận.

2.2. Các thông tin thanh toán

Để thanh toán, khách hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin mặc định như sau:

– Thông tin người đặt hàng: tên, số điện thoại, địa chỉ, email (nếu có).

– Thông tin người nhận hàng: mặc định giống thông tin người nhận của đơn hàng đặt thành công trước đó (khách hàng có thể điều chỉnh nếu muốn).

– Hình thức thanh toán mặc định theo đơn hàng trước đó (khách hàng có thể tùy chọn thay đổi hình thức thanh toán khác).

Cảm ơn Quý khách hàng