Giới thiệu Công ty

 1. Tên Công ty
 • Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây
 • Ha Tay Educational Equipment And Text – Book Jont Stock Company
 • Địa chỉ: Số 72 Bà Triệu – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội.
 • Số điện thoại:

+ Văn phòng : 0243 3824 603

+ Phòng KD: 02433 517 511/ 02433 521 455

 • Fax: 02433 820 780/ 02433 514 086
 • Email:
 • Zalo số:
 • Email nhận đặt hàng trực tuyến:
 • Logo công ty:
 1. Giới thiệu Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • Ngày 8/10/1982, Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 364/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây, trên cơ sở sáp nhập Phòng Phát hành sách giáo khoa – Thư viện trường học với bộ phận (tổ) mua sắm Thiết bị, trực thuộc Phòng Hành chính Tổng hợp – Ty Giáo dục Hà Tây (cũ).
 • Tháng 10/1992, Công ty được tổ chức và hoạt động theo hình thức Doanh nghiệp Nhà nước. Tên cơ quan sáng lập (cơ quan trực tuyến) là UBND tỉnh Hà Tây.
 • Ngày 21/11/2005, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây theo quyết định số 1721/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây.
 • Ngày 26/10/2009, Tổng Giám đốc NXBGD ra Quyết định số 763/QĐ-TCNS, tiếp nhận Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây là đơn vị thành viên.
 1. Chức năng, nhiệm vụ
 • Kinh doanh SGK; sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học và đồ dùng học sinh.
 • In ấn và phát hành các xuất bản phẩm giáo dục, văn hóa (chỉ được sản xuất kinh doanh khi Nhà nước cho phép).
 • Xén kẻ giấy phục vụ học sinh và người tiêu dùng.
 • Cho thuê văn phòng, mua bán đại lý các xuất bản phẩm, văn hóa phẩm.
 • Tư vấn xây dựng thư viện trường học, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn.
 • Dịch vụ tư vấn giáo dục, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo.
 1. Sơ đồ Công ty