Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành miễn phí

– Thuộc danh mục được bảo hành từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối

– Sản phẩm lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất

– Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành. Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sữa chữa, chắp vá.

– Tem bảo hành và niêm phòng (nếu có) còn nguyên vẹn

2. Không được bảo hành hoặc bảo hành mất phí

– Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành của stbhatay.com.vn

– Sản phẩm không thỏa mãn các điều kiện tại mục 1

– Khách hàng tự ý sửa chữa, can thiệp hoặc tại các trung tâm bảo dưỡng khác

– Sản phẩm do lỗi người dùng, và lỗi hư hỏng không thuộc phạm vi bảo hành của stbhatay.com.vn

– Đối với các trường hợp phát sinh phí bảo hành, stbhatay.com.vn sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành

3. Thời gian bảo hành

– Thời gian bảo hành được ghi rõ trên phiếu bảo hành đối với những sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành

– Căn cứ vào mức độ bảo hành, chính sách bảo hành và các thiết bị, sản phẩm thay thế tại Trung tâm bảo hành, stbhatay.com.vn sẽ thông báo cho khách hàng về thời gian bảo hành dự kiến.

– Trong mọi trường hợp, stbhatay.com.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu khách hàng không thực hiện theo hướng dẫn tại bản Chính sách bảo hành này.

4. Địa điểm bảo hành

– Địa điểm bảo hành được ghi rõ trên phiếu bảo hành với những sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành

– Nếu khách hàng gặp khó khăn với việc liên hệ Trung tâm bảo hành, vui lòng liên hệ stbhatay.com.vn để được hỗ trợ (1) hotline:02433824603;